SPA LINARO är ett fristående företag i samarbete med Ulfsunda Slott